Oznamy

Riaditeľstvo Materskej školy v Pustých Úľanoch oznamuje rodičom, že dňa 24. 9. 2019 (utorok) o 16,30 hodine sa uskutoční rodičovská schôdzka v 1. pavilóne materskej školy.

Zmena čísla účtu do školskej jedálne

Školská jedáleň oznamuje rodičom zmenu čísla účtu:

SK80 0200 0000 0042 1721 0859

Vedúca školskej jedálne žiada rodičov, aby platbu za mesiac december 2019 Internet Bankingom uhradili už na nové číslo účtu.

Ďakujeme


OZNAM

Riaditeľka  MŠ v Pustých Úľanoch, oznamuje rodičom, že od 23. 12. 2019 do 7. 1. 2020 /vrátane/ bude prerušená prevádzka materskej školy.

Prevádzka sa začne 8. 1. 2020 /streda/.