PREDŠKOLÁCI

V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Zápis do prvej triedy je už predo dvermi. Preto sme sa išli pozrieť do tried našich kamarátov, šikovných prváčikov. Predškoláci si pre nich pripravili krásne záložky. Čakalo nás milé privítanie od pani učiteliek  Mgr. Renáty Bohunickej, Mgr. Miloty Vincovej a Bc. Jany Bachratej. "Áčkari" aj "béčkari" nám predviedli čo sa už naučili. Vysvetlili, ako to vo veľkej škole chodí. Predškoláci si mohli vyskúšať sedieť v školských laviciach, aká ťažká je školská taška. Krátko si vyskúšali ako to na takej vyučovacej hodine prebieha. Veru sa nám ťažko lúčilo!  Prváčikom prajeme, nech sa im aj naďalej darí. Určite sa od septembra s našimi predškolákmi budú stretávať na chodbách základnej školy.  Ďakujeme za prijatie a za darčeky, kamaráti!

KARNEVAL

Tento rok sme karneval stihli len tak - tak. V pondelok, 12. 2., sa naša materská škola zmenila na rozprávkovú. Triedy boli plné princezien, bojovníkov, kozmonautov, hmyzu, pirátov, zvieratiek... Školou sa rozliehala hudba, veľký smiech a vrava. Skrátka, veselý karneval. No posúďte sami!

Ďakujeme rodičom za zaobstaranie krásnych masiek a občerstvenia.

Ďakujem patrí aj pani učiteľkám, ktoré spoločne s  deťmi pekne vyzdobili triedy.

Vianočná besiedka

Dňa 20. 12. 2023 sa v triede Mravčekov rozozvučal detský spev vianočných kolied a vianočnú náladu bolo cítiť v celej materskej škole. Všetky deti si spolu zaspievali, zarecitovali, viedli rozhovor ako prežívajú vianočné obdobie so svojimi najbližšími. Vo svojich triedach si pomaškrtili  na dobrotách, ktoré pomohli zabezpečiť šikovné mamičky a najviac sa tešili na príchod Ježiška a z nových hračiek, ktoré si našli pod vianočným stromčekom.

Pečenie medovníčkov

Ako každý rok, tak aj tento december sa niesol v prípravách na najkrajšie sviatky v roku VIANOCE. Detičky spolu s p. učiteľkami tradične piekli medovníčky: 

Vystúpenie v Domove seniorov Golden Age

Dnes (18. 12.) deti z tried Motýľov a Včielok potešili klientov Domova seniorov Golden Age.

Zazneli básne, piesne a deti tanečného krúžku veselo zatancovali.

Rozlúčili sme sa spoločne zaspievanou piesňou "Tichá noc".

Deti boli odmenené veľkým potleskom.


Vianočné trhy a Mikuláš 

Ani tento rok nebol výnimkou a pani učiteľky z materskej školy rozložili svoje výrobky na vianočných trhoch. A že ich bolo...! Šikovné rúčky našich detí a kreatívne pani učiteľky "vyčarovali" veľa krásnych darčekov a ozdôb. Nechýbali ani chutné koláčiky, na ktorých si pochutnali veľkí i malí. Prišiel medzi nás aj Mikuláš, anjelik a čertík, vlastne jedna čertica. Kto poslúchal, dostal sladkú odmenu.  Spoločne s deťmi potom rozsvietili vianočný stromček pri tržnici.

Predajom výrobkov sme vyzbierali 285,80 eur.

Ďakujeme!  

O využití finančných prostriedkov Vás budeme informovať.  

4. november 

Deň materských škôl na Slovensku

V piatok, 3. 11. bolo v našej materskej škole naozaj strašidelne!

Deň materských škôl na Slovensku sme oslávili Halloweenskou párty.

  Výzdoba školy, hrôzostrašné masky, občerstvenie a zábava boli na jednotku s hviezdičkou.

Všetci sme si deň parádne užili.

No posúďte sami!

Vychádzka na miestny cintorín a tichá spomienka na zosnulých

Po voľnom sviatočnom dni sme si zaspomínali na zosnulých v rannom kruhu.

Deti s pani učiteľkami si  porozprávali, ako pomáhali rodičom s úpravou hrobových miest,

spomínali a zapaľovali sviečky svojim blízkym.

Pred obedom sme sa vybrali na miestny cintorín.

K hlavnému krížu sme spoločne položili kytičku chryzantém a zapálili kahanček za všetky dušičky.

PONOŽKOVÝ OKTÓBER 

Veľké "ĎAKUJEME" patrí Vám, rodičia, pedagogickému aj nepedagogickému personálu. Sú to len ponožky, ale tie ponožky niekomu pomôžu v zimných mesiacoch prečkať chladné dni na ulici.. Spoločne sme vyzbierali 48 párov. 

O odovzdanie sa postarala pani učiteľka Petra Bacigálová.

Takto si my nažívame, veselo sa zabávame!

Veľkí a či maličkí, šikovné máme ručičky. Kto neverí, nech sa staví...! 


KOMPOSTÉR JURKO

Dňa 13. 11. 2023 sa deti zúčastnili predstavenia s názvom KOMPOSTÉR JURKO. Predstavenie bolo spojené s hravou praktickou inštruktážou o zakladaní a starostlivosti o kompost.  

JANKO HRAŠKO

"Júj, či mi pod zubami tie halušky škrípu!" - čože to za rozprávočka? Máte pravdu, chlapček ako hrášok prišiel medzi nás. Aby som nepredbiehala, začnem pekne od začiatku. Ujo, Pavol Dobšinský ;) nám porozprával, ako po svete chodil a rozprávočky zbieral. Jedna z nich, nezbedná rozprávka, sa mu zatúlala a deti mali uhádnuť, ktorá to je. Predstavenie bolo veľmi zaujímavé, interaktívne, poučné, všetky deti sa veľmi zabávali. Tešíme sa na ďalšie stretnutie s divadlom Ratataj. 


OKTÓBER - mesiac úcty k starším

Teplá dlaň a sivé vlasy,

dobré srdce lásku hlási.

Vždy objatie, úsmev milý,

aj keď ubúdajú sily.


Dávame Vám našu lásku,

čo vyhladí každú vrásku.

My Vás stále v úcte máme,

vždy s láskou Vás objímame.

Tieto verše boli adresované našim babičkám a deduškom. 

Pani učiteľky s predškolákmi pripravili súbor piesní a básni, s ktorým 18. októbra vystúpili v kultúrnom dome Orlovna.

S programom deti navštívili aj klientov v jednom z nových Domovov seniorov Golden Age v našej obci. Pre oba domovy pani učiteľka s deťmi pripravila darčeky v podobe svietnikov.

"Cíťte sa dobre medzi nami!" 

...a nezabudli sme ani na našich starkých a spoločne s pani učiteľkami sme pre nich vyrobili darčeky.

ĎAKUJEME, ŽE VÁS MÁME!

Tabuľa sem, tabuľa tam!

Možno ste si už všimli a možno nie, už sú obe nové tabule namontované. Prvá - interaktívna tabuľa pribudla do triedy Včielok a druhá - "oznamová" pred hlavnú bránu materskej školy. Nájdete na nej všetky aktuálne a dôležité informácie. Tieto tabule boli financované z dotácie Nadácie HB Reavis n.o., ktorú vybavila mamička Pavlínky Grinajovej vo výške 800 eur, ďalšie dofinancovanie bolo z výnosu z Vianočných trhov 2022 vo výške 292,65 eur a z podujatia MDD od pána Štefana Kaču a Viliama Ščibrányiho vo výške 225 eur.  Chýbajúcich 52,35 eur bolo dofinancovaných z  príspevkov rodičov.


Za všetky príspevky pekne ďakujeme!

Výstava záhradkárov   

Dňa 25. 9. 2023 všetky deti z materskej školy navštívili miestny KD Orlovňa, kde sa konala Výstava  záhradkárov. Do výstavy sa zapojili aj naše detičky so svojimi výrobkami a prácami, prispeli sme aj s ozdobnými tekvičkami, ktoré sme vypestovali spolu s p. učiteľkami v našej školskej záhradke. Deti hlavne najmenšie spoznávali rôzne druhy zeleniny a ovocia a staršie detičky si utvrdzovali poznatky o nich. Všetkým sa výstava veľmi páčila a ako poďakovanie sme na záver organizátorom zaspievali pieseň "O zeleninke".

ĎAKUJEME!


Veľmi pekne ďakujeme rodičom aj priateľom materskej školy za poukázanie 2% z daní. 

Pripájam poďakovanie rodičom detí: Jakubka Grgáča, Milanka Ingeliho, Jožka Krajmera, Oliverka Mullera a Soničky Šidlovej za sponzorské príspevky.

Sladká odmena

Poslednou a určite sa nebudem mýliť, keď napíšem, že najobľúbenejšou akciou materskej školy je návšteva miestnej cukrárne. Tie maškrtné jazýčky! Deti si nevedeli vybrať z toľkých zmrzlín, ale nakoniec vždy zvíťazila tá najobľúbenejšia. Veľmi sme si pochutili!

Všetkým deťom prajeme príjemné prežitie letných prázdnin! 

ROZLÚČKA S PREDŠKOLÁKMI

Radujú sa predškoláci:

"Čoskoro z nás budú žiaci!"

Poskakuje šťastne Tóno:

"Školákom byť, to je ono!

Milá Janka, veru tak,

budeš žiačka a ja žiak!"

"Ty budeš žiak a ja žiačka,

tvoja skvelá spolužiačka."

Zdalo by sa, že posledný týždeň v materskej škole sa už nič zaujímavé neudeje, ale opak je pravdou. Bolo tam ako v úliku. Čakala nás ešte jedna milá povinnosť a to rozlúčka s našimi budúcimi prváčikmi.  Na školskom dvore sme sa spoločne rozlúčili pesničkami a básničkami. Deti si pre prváčikov pripravili malé darčeky na pamiatku. Niektoré mladšie deti boli z toho smutné, že im odchádzajú kamaráti alebo súrodenci. Nič to, veď budúci školáci na nich vo veľkej škole počkajú.

VEĽA ŠŤASTIA, BUDÚCI PRVÁCI!

ZBIERKA PRE DETI MATERSKEJ ŠKOLY NA OSLAVÁCH DŇA OBCE

Po MDD mala svoj sviatok aj naša obec, Pusté Úľany. Popri bohatom kultúrnom programe, na ktorom sa predstavili aj naši predškoláci, chutných maškrtách a občerstvení sa v stánku s gulášom konala zbierka pre Materskú školu v Pustých Úľanoch.

Veľká vďaka patrí pánovi Štefanovi Kačovi a Viliamovi Ščibrányimu, ktorí prišli so srdečným nápadom obdarovať našu materskú školu s výťažkom z predaja gulášu. Vďaka patrí aj tým, ktorí prispeli svojou čiastkou.

Vyzbieralo sa pekných 225 eur. Peniaze budú použité na zveľadenie exteriérových priestorov  materskej školy. Po realizácii doplníme obrázkami. 

Ď A K U J E M E !


Pomáhať a chrániť

V stredu 7. 6. zavítala do našej materskej školy "vyzbrojená" návšteva dobrou náladou z Obvodného oddelenia Policajného zboru v Sládkovičove. Deti sa dozvedeli, ako polícia postupuje pri cestnej kontrole, mali možnosť si pozrieť dreger na alkohol a terčík. Oboznámili sa s funkciou rôznych veľkostí obuškov aj paralyzérov a v akých situáciách sú policajti nútení ich použiť. Chlapcov najviac zaujímali zbrane a putá, nechýbali ani ochranné prvky akými sú:  ochranná helma so štítom, vesta, chrániče a rukavice. Deti so zatajeným dychom počúvali zaujímavý výklad a nechýbali ani výstražné zvukové znamenia policajného auta . Na záver si deti mohli podrobne prezrieť interiér auta. 

MDD v našej materskej škole

1. 6. bolo v materskej škole o čosi rušnejšie ako inokedy.  Všetky deti prišli výborne vyspinkané, v dobrej nálade, pretože ich čakal deň nabitý rôznymi športovými a zábavnými aktivitami, ktoré pre ne pripravili pani učiteľky. Rodičia sa postarali o občerstvenie a ešte aj slniečko sa na nás od skorého rána veselo usmievalo.  Deti sa pri hrách v triedach a na dvore poriadne vyšantili. Všetci súťažiaci vynaložili maximálne úsilie na zvládnutie úloh. Nikto neodišiel naprázdno. Diplom, medaila a sladká odmena bola pripravená pre každé z nich.  

Zábava, však, pokračovala aj na druhý deň. Deti prišla navštíviť naša rozprávková kamarátka Minnie. Všetky deti spoločne hľadali ukrytý poklad na školskom dvore. Po nájdení truhlice so sladkým pokladom pokračovala zábava v rytme disco hudby. 

ŽONGLÉR

V druhý májový deň do našej materskej školy prišiel ujo žonglér.

Deťom sa tajil dych pri jednotlivých číslach.

Kruhy a loptičky lietali vo vzduchu a miestami sa zdalo, že sa ich ani nedotýkal.

Deti sa veľmi zabavili pri kruhovej šou. 

Na záver vystúpenia sme mali plnú triedu šikovných malých žonglérov.

Ujovi žonglérovi sa poďakovali veľkým potleskom.

 

DEŇ ZEME 22. 4. 2023

Aj v tomto školskom roku sme od nášho dodávateľa čerstvého ovocia, spoločnosti Boni Fructi, dostali ku Dňu Zeme ďalšiu  jabloň. V piatok (21. 4.) sme ju, spoločne s deťmi, posadili na pekné slnečné miesto k tej vlaňajšej, ktorej sa u nás veľmi páči. Zakvitla jemnými bielymi kvietkami. Deti, pod vedením pani učiteliek, vytvorili krásne plagáty a obrázky. Aktivitami pri príležitosti Dňa Zeme sme pokračovali brigádou v sobotu a dorábalo sa aj v nasledujúcom týždni. Spoločnými silami sme urobili veľký kus práce. ...a ešte sme neskončili. Touto cestou ďakujem rodičom Jakubka Agarského, mamine Simonka Babaču, Pavlínky a Lukáška Grinajovým, tatinovi Jakubka a Martinka Hankových, tatinovi Radka Kusého, tatinovi Paťka Kobala, mamine Oliverka Mullera, tatinovi Soničky Šidlovej i tatinovi Lauriky a Paťky Válkyových. Pripájam poďakovanie p. učiteľkám Katke, Simonke, Peťke a rodinám Bacigálovým za zapožičanie "ťažkej techniky" a p. upratovačkám Soničke a Agneške. Ďakujeme aj zamestnancom obecného úradu za vyvezenie zeleného odpadu na kompostovisko. 

Zoznam s poďakovaním bude pokračovať, postupne, ako sa budú práce ukončovať.

Mgr. Eva Fartelová 

Hola, hola, škola volá!

V dňoch 18. a 19. 4. sa naši predškoláci zúčastnili zápisu do 1. ročníka základnej školy.

Silno sme im držali palce, aby sa im darilo pri plnení úloh. 

Návšteva na Gazdovskom dvore - Náš sen

17. 4. nás na Gazdovský dvor pozvala pani  Kučerová. Práve sa im na dvore narodili malé kozliatka, zajace, vyliahli sa kuriatka,  no poviem Vám, bolo čo obdivovať. Veľmi sme sa tešili novým prírastkom. Deti mali možnosť kŕmiť a česať kozliatka, ktoré radostne okolo nich poskakovali. Mrkvička zasa chutila rovnako dobre somárikom aj zajačikom. Deťom sa páčila hebká ostrihaná vlna lamy, ktorú si mohli vziať do rúk. Na disciplínu detí svedomito dozeral "ukričaný" husí pár. Mali sme čo robiť, aby sme prišli včas na obed, lebo sme deti nemohli od zvierat dostať. Ďakujeme za pozvanie a prednášku a už teraz sa tešíme na ďalšiu návštevu dvora.  

PLAVECKÝ VÝCVIK - 2. ROČNÍK

Aj v tomto školskom roku pokračujeme v plaveckom výcviku. Vlani si plávanie predškoláci veľmi užívali, tak prečo nie ďalší ročník?  Aj keď marcové počasie nebolo ešte nič moc, deti sa 6 dní v bazénoch vyšantili dosýta. Niektoré sa naučili plávať bez pomôcky, niektoré si zlepšili techniku alebo si vyskúšali nové štýly plávania. Poďakovanie patrí pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom, ktorí sa postarali o bezproblémový presun detí, plavčíkom za výučbu a zabezpečenie Swimarény Aquaparku Senec a v neposlednom rade vodičom DAS Dunajská Streda za bezpečný odvoz a dovoz všetkých zúčastnených.  

Kapitán Kotvička

Hneď ďalší deň, v utorok, "priplával" k nám Mgr. Art. Matej Žák alias Kapitán Kotvička. Deti sa príjemne zabavili pri hľadaní pokladu. 

Šikovné rúčky

20. 3. prišiel medzi predškolákov zasa pán Slezák. Tentokrát si pre našich "šikovníčkov" vybral ďalšiu veľmi peknú aktivitu. Deti si vyrobili drevený tulipán, ktorý si mohli dozdobiť nálepkou.  Nemali to jednoduché. Každé z detí sa muselo popasovať so šmyrgľovým papierom, kladivkom, pílkou, či s pomocou pána Slezáka - s vŕtačkou. Stálo to za to. No, posúďte sami...

Ďakujeme rodičom Rudka Hrabinského za sprostredkovanie.

Malá/veľká návšteva predškolákov v základnej škole

Mesiac marec máme veľmi bohatý na podujatia, predovšetkým v triede predškolákov. Dňa 8.  3. 2023 sme sa boli pozrieť v Základnej škole v Pustých Úľanoch, v triedach prvého ročníka.  Milo nás privítali pani učiteľky Mgr. Renátka Bohunická a pani učiteľka Mgr. Sonička Klučárová a trpezlivo odpovedali na zvedavé otázky našich detí. Stretli sme sa so svojimi kamarátmi, teraz už prváčikmi, a deti si mali možnosť posedieť v školskej lavici a skúsiť aká ťažká je školská taška. Ale nezostali sme iba pri prváčikoch ale zavítali sme aj do 4. B.  k pani učiteľke Mgr. Kataríne Tóthovej, pretože niektoré z našich detí majú v triede svojich súrodencov.  Nestihli by sme navštíviť všetky triedy a kamarátov prvého stupňa, aj keby sme veľmi chceli. Predškolákom sa páčilo vybavenie tried a pekné nástenky s výtvormi žiakov.

Dúfame, že sa nám podarilo deti správne motivovať a prehĺbiť v nich túžbu po vzdelávaní. 

Veselý karneval

V jedno februárové utorkové ráno do materskej školy prišli  miesto detičiek:  lienočky, motýle, princezné, rytieri, psíčkovia a mačičky, spiderman-i aj Hulkovia a ešte mnoho iných postavičiek z  rozprávkovej a hmyzej ríše.  V každej z našich tried vládla výborná nálada. ...a čo to? Aký bál? Fašiangový karneval! 

Pekne ďakujem rodičom za krásne masky a občerstvenie,

pani učiteľkám za pestrý program pre deti a peknú výzdobu tried. 

Návšteva u predškolákov

6. 2. 2023 medzi deti v triede Motýľov prišiel, po dlhom čase, pán Slezák so svojim "čarovným kufríkom". Deti si mali možnosť vyrobiť z dreva stojan na ceruzky a mobil. Pán Slezák deťom s radosťou požičal svoje náradie. Hotové výrobky si predškoláci zobrali domov. Zostane im krásna pamiatka na pána rezbára Ivana aj na materskú školu.
Za vybavenie pekne ďakujeme rodine Hrabinskej. 


MEDOVNÍKY

Posledný deň v materskej škole v roku 2022 sme deťom (ktoré zostali zdravé) spríjemnili medovníkmi. Pečenie medovníkov sa v našej materskej škole už stalo tradíciou. Nemohlo tomu byť inak ani tento rok. Spojili sme obe triedy a svoje sily, pripravili všetko potrebné a pečenie sa mohlo začať. Deti preukázali zručnosti a bolo vidieť, že pomáhajú svojim mamičkám a babičkám pri pečení k Vianociam. Slinky sa nám zbiehali lebo vôňa upečených medovníčkov sa šírila celou materskou školou. 

"...mňam, ale boli chutné!"

MIKULÁŠ

Mikuláš - priateľ všetkých detí zavítal aj do našej materskej školy.

Jeho pomocníci, žiaľ, ochoreli a preto sa musel s toľkými balíčkami popasovať sám.

Deti Mikulášovi za odmenu zaspievali a zarecitovali.  

VIANOČNÉ TRHY

Tento rok, po dvojročnej prestávke, sme sa mali možnosť znova stretnúť pri príjemnom obecnom podujatí a tým boli Vianočné trhy - v Kultúrnom dome Orlovna.

"Naše" deti, pani učiteľky aj rodičia vytvorili veľa pekných darčekových predmetov a chutných maškŕt, ktoré si mohli návštevníci zakúpiť na trhoch a potešiť nimi svojich blízkych.

Ďakujeme za každú šikovnú ruku, ktorá sa podieľala pri tvorbe darčekov alebo na pečení pagáčikov, medovníčkov, koláčikov a zákuskov.  

Vystúpenie detí z triedy Motýľov našim seniorom

Dňa 30. 11. 2022 deti z triedy Motýľov, pod vedením triednych učiteliek, pripravili krátky program pre našich seniorov. Veríme, že básničky, pesničky a tančeky v podaní najstarších detí materskej školy rozveselili nejedno srdiečko. 

LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD

K pestrofarebnej jeseni a "dušičkovému" obdobiu neodmysliteľne patrí blikajúci plamienok. Preto sme sa tento školský rok rozhodli pre podvečernú mimoškolskú aktivitu - lampiónový sprievod. So svetielkami  z lampiónov sa sprievod našich detí, rodičov a rodinných príslušníkov ako aj členov pedagogického a nepedagogického zboru pobral obcou od materskej školy k novovybudovanej vyhliadke - Hniezdo za dedinou. Rozžiarené očká detí a výborná nálada zúčastnených svedčili o vydarenom podujatí, ktorým sme dali do pozornosti rodičom nové zaujímavé miesto na relax v našej obci. Hniezdo nám môže pripomínať, že aj keď naše deti časom odídu z domu, vždy je tu pre ne miesto, kam sa môžu vrátiť.

Ďakujeme za hojnú účasť. 

Vtáčie búdky

Dňa 16. 11. triedu Motýľov navštívil pán Slezák. Spoločnou prácou detí z triedy Motýľov a Včielok vytvorili tri vtáčie búdky. Umiestnime ich na školskom dvore. Počas zimných mesiacov budeme do nich sypať semienka pre hladné vtáčiky, ktoré sa nám potom na jar odvďačia svojim spevom. Ďakujeme rodine Hrabinskej za sponzorský dar - oslovenie a zaplatenie pána Slezáka. 

4. november - Deň materských škôl na Slovensku

Naša materská škola tento sviatočný deň oslávila, tak ako po minulé roky, Halloweenskou párty.

O zábavný program sa postarali pani učiteľky a deti sa výborne zabavili.

Ďakujeme rodičom za pripravené občerstvenie a zaujímavé kostýmy.

Modernizácia školských dvorov

Veľké ĎAKUJEME patrí mamičke Pavlínky a Lukáška - Martine Grinajovej, ktorá ako zamestnankyňa spoločnosti HB Reavis n.o., vybavila dotáciu s názvom "Modernizácia detského ihriska" vo výške 2.000 eur z Nadácie HB Reavis n.o. Za poukázanú sumu sme zakúpili jednu hojdačku na pružine (motorka) -  na malý dvor a reťazovú balančnú lavicu a dvojhrazdu - na zadný dvor. 

OPRAVA POKAZENÝCH KĽUČIEK NA DVERÁCH

Touto cestou patrí poďakovanie aj oteckovi, pánovi Rishkovi, ktorý nám prišiel vymeniť a opraviť pokazené kľučky na dverách tried. ĎAKUJEME!


HODOVANIE U DOBRÉHO JEŽKA

V sobotu (1. 10.) sme sa zúčastnili na podujatí v Dunajskej Lužnej s názvom Hodovanie u Dobrého ježka. Tí, ktorí tak urobili, si určite odnášali veľa pekných zážitkov. Spoločnosť Boni Fructi otvorila svoje priestory pre verejnosť. Účastníci si mohli pozrieť prípravu nazberaného ovocia od umývania až po zabalenie a pripravenie na pulty predajní. Každá veková skupiny si našla to svoje. Za deťmi prišli kamaráti zo Spievankova, v tvorivých dielňach si mohli deti vytvoriť záložky do knižky a rôzne ozdoby, vyšantiť sa v skákacom hrade a drevenom kolotoči alebo prezrieť zvieratá (zajace, ovečky, holuby). Kto mal záujem mohol sa zúčastniť prehliadky okolia z vlečky traktora. Pre dospelých to bola výstava traktorov a vystúpenie kapely Kollárovci. Pán Hlásnik nelákal na svoje vábničky iba zvieratá ale prilákal aj veľa zvedavých priaznivcov. Najhlavnejším lákadlom boli chutné odrody jabĺk zo sadov spoločnosti s možnosťou samozberu i zakúpenia ako aj ich ochutnávka a rozličných výrobkov z nich. Rodičom prítomných detí ďakujeme za účasť na tomto mimoškolskom podujatí. 

Mgr. Eva Fartelová

                       VÝSTAVA  ZÁHRADKÁROV

Dňa 12.9.2022 deti so svojimi pani učiteľkami navštívili miestny kultúrny dom Orlovna, kde prebiehala výstava členov Slovenského zväzu záhradkárov. Naša materská škola sa zapojila výtvarnými dielkami našich detí a tým pomohla s výzdobou priestorov. Deti si prezreli a zároveň ochutnali plody ovocia a zeleniny, ktoré záhradkári dopestovali v našej obci. 

Patrí im za to srdečná vďaka, že aj takýmto spôsobom môžeme deti viesť a motivovať k zdravému stravovaniu :)  

POĎAKOVANIE

Školský rok 2022/2023 sa začal pre naše deti v čistých vymaľovaných priestoroch jedálne, kuchyne a chodby, za čo patrí veľká vďaka oteckovi Filipka Čizmadiu, pánovi Michalovi Čizmadiovi.

Ďalšie poďakovanie patrí spoločnosti Šidla s r. o. za opravu zatekajúcej strechy.

A nesmiem zabudnúť na bezpečnosť našich detí a poďakovať sa za sponzorský dar na realizáciu nového oplotenia zadného školského dvora.

BRIGÁDA V MŠ

Veľmi pekne sa chcem poďakovať rodičom Jakubka Agarského, Paťky a Lauriky Válkyových a Lukáška a Pavlínky Grinajových, ktorí prišli dňa 27. 8. 2022 pomôcť s úpravou a obnovou hracích plôch v areáli materskej školy. 

Vďaka patrí pedagogickým, aj nepedagogickým zamestnancom, ktorí sa zapojili do prác v priebehu týždňa a zároveň sa postarali o občerstvenie.

Rodičovskému združeniu ďakujeme za zakúpenie dosiek a farieb na nátery a obnovu lavičiek.

Všetci spoločne urobili pre Vaše a zároveň naše deti veľký kus práce.

V mesiaci september sa uskutoční rodičovské združenie a pre tých, ktorí sa nemohli zúčastniť a mali by záujem pomôcť a prispieť aj nápadom, tak sa môžu nahlásiť a dohodneme si na RZ termín ďalšej brigády. Plánov je veľa a každá šikovná pomocná ruka je vítaná.

Ešte raz veľká vďa