Vianočná besiedka

Dňa 21.12.2021 bolo v triedach počuť detský spev vianočných piesní, počúvanie kolied. Na vianočnej besiedke sa deti oboznamovali s tradíciami pri vianočnom stole a viedli rozhovor, ako prežívajú vianočný čas doma, so svojou rodinou. Najviac sa tešili z príchodu Ježiška a nových hračiek, ktoré im priniesol pod vianočný stromček do tried.  
v predškolskej triede si deti zahrali príbeh narodenia malého Ježiška a príchod Troch kráľov
v predškolskej triede si deti zahrali príbeh narodenia malého Ježiška a príchod Troch kráľov

Navštívil nás Mikuláš

Dňa 6. 12. 2021 navštívil našu materskú školu MIKULÁŠ aj so svojimi pomocníkmi. Detičky boli na jeho príchod dobre pripravené. Zarecitovali básničky, zaspievali pesničky, ukázali obrázky, ktoré pre Mikuláša nakreslili (za spoluprácu rodičov ďakujeme). Tešili sa aj s pomocníkov anjelikov a nebáli sa ani čertov, aj keď niektorí premýšľali prečo čerti pozerajú práve na neho :-)!    

Významný deň pre predškolskú pedagogiku sa stal 4. november 1829, kedy vznikla prvá detská opatrovňa v Banskej Bystrici. Z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu vznikla myšlienka usporiadať Deň materských škôl. Tento významný deň sa oslavuje každoročne 4. novembra


Naša materská škola oslávila tento sviatok v "Halloweenskom duchu", kedy sa detičky oboznámili s tradíciami a zvykmi iných kultúr a premenili sa na rôzne postavičky a strašidielka. Veľkým prekvapením pre nich bolo, keď ich prišli opäť navštíviť Mickey Mouse s kamarátkou Minnei Mouse, s ktorými si zaspievali a zatancovali.

Takúto milú fotku nám poslala mamička dievčatka, ktoré v ten deň nemohlo s nami sviatok, v škôlke osláviť.
Takúto milú fotku nám poslala mamička dievčatka, ktoré v ten deň nemohlo s nami sviatok, v škôlke osláviť.

Dňa 14. 10. 2021 sa na dvore Materskej školy uskutočnilo               divadelné predstavenie "DANKA A JANKA"   

JESEŇ PANI BOHATÁ, FARBÍ LÍSTIE DO ZLATA ...

Deti po úspešnom začatí nového šk. roka 2021/2022 privítali "PANI JESEŇ" v každej triede, ako sa patrí. S p. uč. sa v edukačných aktivitách oboznamovali s typickými znakmi jesene, ktoré ďalej zhotovili vo svojich prácach.  


             Školský rok 2021/2022

Na záver školského roka sme urobili všetkým deťom malé prekvapenie a navštívili sme s nimi miestnu cukráreň, kde si pochutnali na výbornej zmrzline. 

S detičkami sme sa rozlúčili a všetkým prajeme krásne leto, plné radosti a oddychu :-)

Rozlúčka s predškolákmi

Nastal čas rozlúčiť sa s našimi najstaršími kamarátmi. Predškoláci si pre všetkých pripravili básne a piesne, ktorými vyjadrili svoju vďaku všetkým zamestnancom materskej školy. A pre nich zase pripravili deti z mladších tried prekvapenie v podobe piesní a darčekov na pamiatku.

Všetkým prajeme veľa šťastia a úspechov v škole :-)

MDD

       " DETI SÚ RUKY, KTORÝMI SA DRŽÍME NEBA "

Mesiac jún sme začali vo veselom duchu so sviatkom MDD - Medzinárodného dňa detí, ktorý patrí k najobľúbenejším sviatkom počas roka. Počasie nám prialo, tak deti čakali vyzdobené triedy, ale aj školský dvor, kde zažili množstvo zábavy. Nechýbala diskotéka, športové a vedomostné súťaže, súťaž o najlepšiu speváčku - speváka, cesta rozprávkovým lesom, triedna párty a najväčšie prekvapenie pre deti bolo, keď ich prišli za sprievodu hudby navštíviť Mickey Mouse s kamarátkou Minnie Mouse.

Veríme, že si dnešný deň užili a všetkým deťom prajeme, aby boli stále šťastné a milované :-)

                                                                                                                             Kolektív MŠ

AKTIVITY V MŠ:

Svetový DEŇ ZEME vznikol, ako podnet na veľké poškodzovanie a znečisťovanie našej planéty. Tento deň sa začal oslavovať v r. 1970 a jeho cieľom je chrániť naše životné prostredie, od ktorého sme závislí. V tomto duchu prežili aj naši škôlkari celý deň 22. apríl. S p. uč. si prezerali rôzne encyklopédie o našej planéte, maľovali, strihali, lepili, sadili semienka a rastlinky, učili sa triediť odpad pomocou Ekovláčika, vytvorili si aktivitu o znečistení vodných tokov, zbierali odpadky na školskom dvore. Týmito činnosťami si uvedomovali, ako dokážu sami chrániť našu planétu.

V mesiaci apríl sa naša MŠ zapojila do súťaže: "Vesmír očami detí", ktorú organizuje Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci. Deti sa s témou oboznámili v rámci týždňa:"Európa a ostatné svetadiely" a detičky maľovali rôznymi technikami obrázky o vesmíre. Do súťaže sa zapojili: Jakub Kubík, Tomáš Csiszár, Viktória Čambálová, Samuel Jaroš, Natália Babacsová, Stella Deáková, Andrej Ivančík.


 PRÍCHOD JARI A VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV

Slniečko nám zaklopalo na okná a oznámilo príchod jari. Detičky sa oboznámili s novým ročným obdobím a s Veľkonočnými sviatkami. S pani učiteľkami maľovali, kreslili, strihali, lepili, ... každá trieda sa zmenila na tvorivú dielňu. Učili sa básničky, pesničky a týmito aktivitami si upevňovali poznatky o jari a prichádzajúcich sviatkov.    


                                         ROZLÚČKA S FAŠIANGAMI

Tento rok si detičky v materskej škole fašiangové obdobie neužili vzhľadom k protiepidemiologickým opatreniam a následne, aj prerušením prevádzky. Slovenské ľudové zvyky si treba uchovávať a pripomínať a preto p. učiteľky, s p. riaditeľkou pripravili dňa 16. 2. 2021 pre deti, ktoré môžu navštevovať materskú školu aktivity a zábavu, pri ktorých sa s Fašiangami aspoň rozlúčili.

 

Ďalšie fotografie sa dajú pozrieť na stránke Centrum sociálnych služieb Pod Karpatami, zo dňa 25. 12. 2020

pri balíčkoch nám zapózovali deti z predškolskej triedy
pri balíčkoch nám zapózovali deti z predškolskej triedy

PRE STARKÝCH ...

V mesiaci december sa naša MŠ zapojila do charitatívnej akcie "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok". Detičky vyrábali vianočné pohľadnice a v spolupráci s rodičmi a s kolektívom MŠ sme vytvorili vianočné darčeky, pre starkých v Domove sociálnych služieb Pezinok. Ďakujeme rodičom z každej triedy, že sa do akcie zapojili. Deti si uvedomovali, že nie každý má šťastie prežiť vianočné sviatky v kruhu svojich najbližších a spolu s darčekmi zo ZŠ - triedy 2.A boli odovzdané. Vianoce nie sú len o darčekoch, no tento malý balíček darovaný zo srdca, poteší nejedného deduška a babičku.

Veľká vďaka všetkým v mene DSS Pezinok.

Vianočná besiedka

Dňa 17. 12. 2020 sa konala v každej triede vianočná besiedka, na ktorú sa veľmi všetci tešili. V malej triede Lienok bola väčšia časť detičiek chorá, tak sa besiedka konala v malom kruhu, ale veríme, že si Vianoce v škôlke na rok určite užijú, ako sa patrí. Deti spievali vianočné piesne, koledy, s p. uč. si porozprávali, aké vianočné zvyky majú doma. Každú triedu navštívil Ježiško. Deťom priniesol hračky pod vianočný stromček, s ktorými sa budú hrať so svojimi kamarátmi v škôlke.

Deti si s p. riaditeľkou A. Kašubovou zahrali príbeh narodenia malého Ježiška a príchod Troch kráľov.Deti vyrábali vianočné pohľadnice, stromčeky, vianočného kapra,... piekli s p. učiteľkami medovníčky, zdobili vianočné stromčeky, oboznamovali sa s tradíciami vianočných sviatkov. 

         Navštívil nás Mikuláš

Dňa 5. 12. 2020 navštívil našu MŠ Mikuláš. Detičky sa veľmi tešili, zaspievali pesničky a zarecitovali básničky, ktoré si pripravili s p. učiteľkami.

               Halloweenska zábava

Dňa 27. 10. 2020 sa v našej MŠ organizovala Halloweenska zábava. Deti sa spolu so svojimi p. uč. prezliekli za strašidielka, tekvičky, ... vyzdobili si svoje triedy, za pomoci rodičov si pripravili malé občerstvenie a už nič detičkám nebránilo užiť si zábavu v plnej paráde. Tancovali, spievali a všetci si užili tento deň v radosti.

Formou zábavy sa deti oboznámili s kultúrnymi tradíciami iných krajín v tomto období.

             Školský rok 2020/2021


Sme radi, že sme školský rok 2019/2020 ukončili spoločne v našej MŠ. Básničkami a pesničkami sme sa rozlúčili s našimi predškolákmi, ktorým prajeme veľa úspechov v škole a už sa tešíme na prázdniny.

                                                                                  "SME DOMA"

        FAŠIANGY - KARNEVAL

Tento rok oslávili naši najmenší Fašiangy netradične, v spolupráci MŠ a členov zo Združenia rodičov pri MŠ sa detičky, aj so svojimi rodičmi zúčastnili 16. 2. 2020 Karnevalovej zábavy, v miestnom Kultúrnom dome, v Pustých Úľanoch.

Deti čakal veselý program, s predstavením: "Dúhový autobus", diskotéka, bohatá tombola a pestré občerstvenie. Všetkým organizátorom, sponzorom a zúčastneným patrí veľká vďaka.   

Práca s drevom

V mesiaci január nás navštívil drevorezbár p. Slezák, ktorý predškolákov oboznámil s drevom, jeho vlastnosťami a rôznym využitím. Deti si mohli samé vyskúšať prácu s drevom, kladivom, vŕtačkou. Vytvorili si vtáčikov a vtáčie búdky, ktoré si vyfarbili podľa svojich predstáv a fantázie. Deti mali z tejto práce radosť a zároveň nadobudli poznatky a zručnosti pri práci. Za sponzorovanie tejto aktivity ďakujeme rod. Hrabinskej. 

Spisovateľka Ada Žigová:

          "O snehuliakovi s horúcim srdcom"

Dňa 23. 1. 2020 do našej MŠ zavítala autorka detskej knižky: " O snehuliakovi s horúcim srdcom". Pani Ada Žigová zaujímavo opísala postup spracovania knihy a prerozprávala príbeh, pri ktorom deti vtiahla do deja. Deti na konci rozprávania kládli autorke množstvo otázok.

         Vianoce v MŠ

Dňa 11. 12. 2019 sa konala v každej triede vianočná besiedka. Detičky si spolu s p. uč. vyzdobili vianočné stromčeky, počúvali vianočné koledy, ktoré si aj spoločne zaspievali. Pri vianočne prestretom stole plnom chutných koláčikov, ktoré pomohli zabezpečiť mamičky a babičky si porozprávali zvyky a tradície, aké dodržiavajú v ich rodinách počas sviatkov. A detičky plné očakávania navštívil Ježiško, ktorý im priniesol pod vianočný stromček hračky, s ktorými sa budú hrať s kamarátmi v materskej škole. Na záver vystúpili deti z tanečného krúžku, pod vedením p. uč. Evičky a zatancovali ostatným kamarátom, s ktorými si spoločne zaspievali pieseň: " Tichá noc ".   

             MIKULÁŠ

Dňa 6. 12. 2019 prišiel do našej materskej školy Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Deti si pre nich pripravili básničky a pesničky spolu so svojimi p. učiteľkami.

Žonglér

Dňa 11. 11. 2019 pri príležitosti "Dňa MŠ", sa uskutočnilo interaktívne vystúpenie Žongléra, ktorý deťom predviedol rôzne fyzikálne pokusy, do ktorých boli deti aktívne zapojené. 

Deň svetlonosov a strašidiel

S príchodom jesenných dní si deti za pomoci p. učiteliek vyrezávali tekvicové hlavy, ako svetlonosi a vyrábali si strašidielka, na ktoré sa sami zahrali, oblečené v kostýmoch. Pripravili si pri tej príležitosti dňa 25. 10. 2019 besiedku, na ktorej ochutnávali hlavne jesenné plody plné vitamínov, ktoré zabezpečili p. kuchárky, rodičia a Klub záhradkárov z našej obce, ktorý každý rok našu škôlku obdarujú ovocím, ktoré býva prezentované na výstave v obecnom KD, za čo im patrí naša vďaka. 

Divadelné predstavenie: " Žabí princ "

Dňa 1. 10. 2019 našu materskú školu navštívilo divadielko BUM BÁC, s bábkovou rozprávkou "ŽABÍ PRINC".