Halloweenska zábava

Dňa 27. 10. 2020 sa v našej MŠ organizovala Halloweenska zábava. Deti sa spolu so svojimi p. uč. prezliekli za strašidielka, tekvičky, ... vyzdobili si svoje triedy, za pomoci rodičov si pripravili malé občerstvenie a už nič detičkám nebránilo užiť si zábavu v plnej paráde. Tancovali, spievali a všetci si užili tento deň v radosti.

Formou zábavy sa deti oboznámili s kultúrnymi tradíciami iných krajín v tomto období.

             Školský rok 2020/2021


Sme radi, že sme školský rok 2019/2020 ukončili spoločne v našej MŠ. Básničkami a pesničkami sme sa rozlúčili s našimi predškolákmi, ktorým prajeme veľa úspechov v škole a už sa tešíme na prázdniny.

                                                                                  "SME DOMA"

        FAŠIANGY - KARNEVAL

Tento rok oslávili naši najmenší Fašiangy netradične, v spolupráci MŠ a členov zo Združenia rodičov pri MŠ sa detičky, aj so svojimi rodičmi zúčastnili 16. 2. 2020 Karnevalovej zábavy, v miestnom Kultúrnom dome, v Pustých Úľanoch.

Deti čakal veselý program, s predstavením: "Dúhový autobus", diskotéka, bohatá tombola a pestré občerstvenie. Všetkým organizátorom, sponzorom a zúčastneným patrí veľká vďaka.   

Práca s drevom

V mesiaci január nás navštívil drevorezbár p. Slezák, ktorý predškolákov oboznámil s drevom, jeho vlastnosťami a rôznym využitím. Deti si mohli samé vyskúšať prácu s drevom, kladivom, vŕtačkou. Vytvorili si vtáčikov a vtáčie búdky, ktoré si vyfarbili podľa svojich predstáv a fantázie. Deti mali z tejto práce radosť a zároveň nadobudli poznatky a zručnosti pri práci. Za sponzorovanie tejto aktivity ďakujeme rod. Hrabinskej. 

Spisovateľka Ada Žigová:

          "O snehuliakovi s horúcim srdcom"

Dňa 23. 1. 2020 do našej MŠ zavítala autorka detskej knižky: " O snehuliakovi s horúcim srdcom". Pani Ada Žigová zaujímavo opísala postup spracovania knihy a prerozprávala príbeh, pri ktorom deti vtiahla do deja. Deti na konci rozprávania kládli autorke množstvo otázok.

         Vianoce v MŠ

Dňa 11. 12. 2019 sa konala v každej triede vianočná besiedka. Detičky si spolu s p. uč. vyzdobili vianočné stromčeky, počúvali vianočné koledy, ktoré si aj spoločne zaspievali. Pri vianočne prestretom stole plnom chutných koláčikov, ktoré pomohli zabezpečiť mamičky a babičky si porozprávali zvyky a tradície, aké dodržiavajú v ich rodinách počas sviatkov. A detičky plné očakávania navštívil Ježiško, ktorý im priniesol pod vianočný stromček hračky, s ktorými sa budú hrať s kamarátmi v materskej škole. Na záver vystúpili deti z tanečného krúžku, pod vedením p. uč. Evičky a zatancovali ostatným kamarátom, s ktorými si spoločne zaspievali pieseň: " Tichá noc ".   

             MIKULÁŠ

Dňa 6. 12. 2019 prišiel do našej materskej školy Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Deti si pre nich pripravili básničky a pesničky spolu so svojimi p. učiteľkami.

Žonglér

Dňa 11. 11. 2019 pri príležitosti "Dňa MŠ", sa uskutočnilo interaktívne vystúpenie Žongléra, ktorý deťom predviedol rôzne fyzikálne pokusy, do ktorých boli deti aktívne zapojené. 

Deň svetlonosov a strašidiel

S príchodom jesenných dní si deti za pomoci p. učiteliek vyrezávali tekvicové hlavy, ako svetlonosi a vyrábali si strašidielka, na ktoré sa sami zahrali, oblečené v kostýmoch. Pripravili si pri tej príležitosti dňa 25. 10. 2019 besiedku, na ktorej ochutnávali hlavne jesenné plody plné vitamínov, ktoré zabezpečili p. kuchárky, rodičia a Klub záhradkárov z našej obce, ktorý každý rok našu škôlku obdarujú ovocím, ktoré býva prezentované na výstave v obecnom KD, za čo im patrí naša vďaka. 

Divadelné predstavenie: " Žabí princ "

Dňa 1. 10. 2019 našu materskú školu navštívilo divadielko BUM BÁC, s bábkovou rozprávkou "ŽABÍ PRINC".